Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Saglyk burçy   Tebigy çyglylyk Bir-birinden tapawutlanýan irki we gijeki çyglaryň bejeriji häsiýeti ýagtylyk energiýasyna baglylykda ýüze çykýar. Säherdäki çyg ýagtylygy Günden alýar. Gün şöhlesi ösümlikleriň ýapraklarynda, gül-gunçalarynda, otlaryň üstünde bulduraýan çyg damjalaryna düşüp, onuň .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.