Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Sport Gyzykly geçen tutluşyk Sport dünýäsiniň iň bir çekeleşikli görnüşleriniň biri hem meşhur MMA türgenleriniň özara tutluşygydyr. Awgust aýynyň iň gyzykly duşuşyklarynyň biri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Las-Wegas şäherinde bolan uzak garaşylan UFC 252 ýaryşy boldy. “APEX Arenada” geçen bu .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.