H

05-09-20

Hab [hub] — konsentrator, bu bir portdan ähli beýleki portlar üçin alýan maglumatlaryny gaýtalap işleýän torly gurluş. Netijede, bir hostdan berilýän maglumatlar konsentratorda ähli beýleki hostlara iberilýär. Habar — elektron hasaplaýyş ulgamyndaky bitiň çäklendirilen uzynlykdaky ýazgy setiri. Ha .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.