Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Danalardan dürdäneler   Ylym öwreneniňde şol bir wagtda ynanmaly we şübhelenmeli. Wilýam Berns *   *   * Hakyky ylym hem hakyky saz ýaly döredijilikli pikirlenişi talap edýär. Albert  Eýnşteýn *   *   * Akylly baha bermek ýeterlik däl, akmak hereket etmekdenem gaça durmak gerek. Anatoliý Fr .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.