Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Dünýä täzelikleri   Ajaýyp  kameraly smartfonlar Dünýäniň telefon we kompýuter bazarynda özüniň mynasyp ornuny eýelän “ASUS” kompaniýasy geçen hepdede özleriniň “Zenfone 7” we “Zenfone 7 Pro” smartfonlaryny bazara çykardy. “Zenfone 6-da” bolşy ýaly bu enjamlarda hem öwrümli, 68 Mpx durulykda sura .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.