Goýberiliş №36 (09.05.2020 ý.)

05-09-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä     Naşyja robot            Robot tehnikasynyň güýçli depginde ösýändigini ählimiz bilýäris. Täze oýlap tapylan “RoBeetle” roboty hem munuň aýdyň subutnamasydyr. 88 milligrama deň bolan bu örän kiçi agramdaky robot nikel-titan hereketlendirijiniň kömegi bilen herekete .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.