«Çapar» ykjam goşundysynda täze mümkinçilik döredildi

13-05-22

«Çapar» ykjam goşundysyndan peýdalanýanlar üçin Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň bank kartlaryndan peýdalanyp birnäçe dürli hyzmatlaryň töleglerini onlaýn geçirmek mümkinçiligi döredildi. Ykjam goşundy iOS we Android operasion ulgamly smartfonlara ýükläp almak üçin elýeterlidir. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.