BEÝIK AKYLDAR WE BAG­TY­ÝAR­LYK DÖW­RI

27-03-21

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de gö­zel Di­ýa­ry­myz­da äh­li ugur­lar bi­len bir ha­tar­da mil­li me­de­ni­ýe­ti­miz, sun­ga­ty­myz, mi­ra­sy­myz hem uly ösüş­le­re bes­len­ýär. Mil­li me­de­ni­ýe­ti­mi­ziň, sun­ga­ty­my­zyň Hak Ho­wan­da­ry eziz Ar­ka­da­gy­myz .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.